Pengeluaran KWSP

Anda layak memohon sekiranya:

1. Membeli sebuah rumah kediaman ( jenis banglo,teres / berkembar / apartment / kondomium / studio apartment / service / townhouse / SOHO ) atau rumah kedai dengan unit kediaman.

2. Pembiayaan pembelian rumah melalui :

(i) Pembiaya perumahan daripada mana-mana institusi seperti yang berikut :

* Institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Bank dan Institusi  kewangan 1989 ( BAFIA )

* Kerajaan Pusat/Negeri atau lain-lain agensi kewangan kerajaan

* Majikan ahli

* Koperasi /syarikat kerjasama yang berlesen ( diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia , Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi )

* syarikat insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia

*Pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP , ATAU

(ii) . Secara tunai

3. Anda telah menandatangani surat perjanjian jual beli tidak melebihi 3 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP

4. Anda tidak pernah membuat pengeluaran Perumahan ; ATAU anda telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah pertama dan telah menjual

atau berlaku perlupusan pemilikan dan kemudian membeli rumah kedua . Bukti penjualan /pelupusan pemilikan rumah pertama perlu dikemukakan.

5 . Anda ingin membeli rumah yang telah diperolehi secara sewa beli daripada pihak yang dibenarkan oleh KWSP .

6. Anda telah membeli tanah dan telah membina  rumah diatasnya serentak *( tarikh perjanjian beli tanah dengan tarikh perjanjian bina rumah  hendaklah dalam tempoh 6 bulan )

Anda tidak layak memohan sekiranya :

* Membeli tanah atau lot tapak rumah sahaja

* Mengubahsuai, membaiki atau membuat kerja- kerja tambahan kepada rumah yang sedia ada

* Pemilikan harta tidak melalui transaksi jual beli

* Mengambil perjanjian melalui overdfaf

* Membeli rumah ketiga

* Membeli rumah di luar negara

Comments are closed.