centralspirit fake watches

Error 404 - Page Not Found

Sorry, I've looked everywhere but I can't find the page you're looking for.

If you follow the link from another website, I may have removed or renamed the page some time ago. You may want to try searching for the page:

Suggested results

I've done a courtesy search for the term borang 3 for you. See if you can find what you're looking for in the list below:

 • Borang

  Borang Permohonan Membeli Rumah Sila Muat Turun Borang Permohonan Membeli Rumah Di Bawah Dan Sila Sediakan Dokumen Seperti Yang Dinyatakan BORANG PERMOHONAN PERUMAHAN Senarai Dokumen Yang Diperlukan – Salinan Kad Pengenalan – Salinan Asal Surat Beranak – Salinan Asal Slip Gaji 3 Bulan Terkini – Salinan Asal Surat Pengesahan Majikan – Salinan Asal Borang EA …

  Continue reading »

 • Sijil Kelayakan Menduduki ( CFO )

  SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (CFO) Sijil Kelayakan Menduduki atau CFO merupakan satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi mengesahkan sesuatu bangunan telah siap dibina selamat dan selesa untuk didiami. Mengikut Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1994 (UKBS), tiada seorang pun boleh menduduki atau membenarkan menduduki mana-mana bahagian bangunan melainkan CFO atau Sijil Kelayakan …

  Continue reading »

 • Menjaga Kepentingan Pembeli

  AKTA MENJAGA KEPENTINGAN PEMBELI Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) berkuatkuasa pada 29.8.1969 manakala Peraturan-Peraturan Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1989 pula berkuatkuasa pada 1.4.1989. Ia terpakai di Semenanjung Malaysia sahaja. Akta 118 juga dipinda dari semasa ke semasa mengikut keperluan sektor perumahan masa kini dan juga untuk menjadikannya lebih relevan dengan …

  Continue reading »

fake rolex watches